Vingbäck Engineering

Vi erbjuder kompetens inom systemarbete, projektledning, inbyggda system, FoU samt analys.

Vi har även ett par egna produkter under utveckling.